BIOGRAFIE

Drs. René van der Wolf werd in 1964 in Ermelo geboren. Hij bezocht het Stedelijk Lyceum in Harderwijk (gymnasium) en volgde zijn doctorale studie aan de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg). Zijn beide hoofdvakken waren diakoniologie en evangelistiek. Zijn bijvak was dogmatiek. Gedurende zijn studietijd was hij lid van het hoofdbestuur van de vereniging Evangelisatie en Recreatie en teamleider van één van de projecten. Hij is getrouwd en heeft zeven kinderen, vijf schoonkinderen en dertien kleinkinderen.

 


In 1992 werd hij predikant in de gemeentes Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland (250 leden). Na vijf jaar werd hij verbonden aan de gemeente te Axel. Daar vervulde hij, naast zijn dienst in de gemeente (1000 leden) ook taken in de evangelisatiegemeente te Gent en de Zeeuws-Vlaamse Zendings en Evangelisatie Commissie. In 2003 kreeg hij een beroep naar Urk (600 leden), waar hij zeven jaar predikant mocht zijn. Gedurende zijn actieve dienst in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt heeft hij gewerkt als redacteur van diverse bladen, trad hij door heel het land op als spreker en vervulde hij verschillende taken in de leiding en commissies van kerkelijke vergaderingen. Een tijd lang was hij als onafhankelijk voorzitter van de vertrouwenscommissie verbonden aan een grote middelbare school in het Zuiden van ons land.

 


Vanaf 2010 werd ds. Van der Wolf predikant van een kleine, onafhankelijke gemeente in Hardenberg (200 leden). Sinds die tijd mocht deze kerk zich verbinden aan verschillende andere kerken, die vanwege de voortgaande Schriftkritische koers in de GKV ontstonden. Het kleine kerkverband bestaat nu onder de naam Gereformeerde Kerken Nederland. Kenmerk van deze kerken is, dat zij de betrouwbaarheid van de bijbel belijden en zich gebonden weten aan de Drie Formulieren van Eenheid. De inrichting van de erediensten is traditioneel te noemen. Het Woord van God staat centraal. Er is een zusterkerkrelatie met de SERK in Duitsland. Er zijn  contacten met de gereformeerde kerken in Australië, Canada en Zuid-Afrika. Er zijn daarnaast goede – zij het informele – contacten met vele christenen uit de reformatorische gezindte. Regelmatig bezoekt ds. Van der Wolf de Haamstedeconferentie, waar predikanten uit deze gezindte elkaar treffen.

Voor de studenten in de theologie binnen het kerkverband, is ds. R. van der Wolf benoemd als docent Diakoniologie (Praktische Theologie) aan de Academie voor Gereformeerde Theologie (AvGT). Tevens is hij als gastdocent voor dezelfde vakken verbonden aan het Reformatorisch Theologische Seminar (RTS) in Heidelberg, o.l.v. prof. dr. V.E. d'Assonville. 

Op het vakgebied van de homiletiek is ds. Van der Wolf PhD graduate student aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.


de muzikale omlijsting op deze site wordt gebruikt met toestemming van

Jan Mulder

DOWNLOAD APP ANDROID

DOWNLOAD APP IOS