Onze catechese methode

Alle catechisatiemethodes die u hier vindt zijn geschreven door dominee Van der Wolf. Om de 5 jaar schrijft hij een nieuwe methode zodat er ingespeeld kan worden op de benodigdheden van de jeugd, en kan het dateren van de lesmethode tegengegaan worden.

Jongere groepen (12 - 16 jaar)

Boekje 1

Les 1: Inleiding

 

Les 2: Gods reddingsplan (1)

 

Les 3: Gods reddingsplan (2)

 

Les 4: Gods reddingsplan (3)

 

Les 5: Gods reddingsplan (4)

 

Les 6: Mijn enige troost


Boekje 2

Les 1: Oude Testament

 

Les 2: Geboorte

 

Les 3: Leven, leren en lijden

 

Les 4: Kruis, dood en graf

 

Les 5: Opstanding

 

Les 6: Hemelvaart

 

Les 7: Regering

 

Les 8: Wederkomst


Boekje 3

Les 1: De weg terug

 

Les 2: Geschapen naar Gods beeld

 

Les 3: Op de tweesprong

 

Les 4: Gerechtigheid

 

Les 5: Heiligheid

 

Les 6: Gelijkvormig

 

Les 7: Het beeld hersteld


Oudere groepen (16 jaar - belijdenis)

Boekje 1

Les 1 : God leren kennen

 

Les 2: God laat zich kennen

 

Les 3: Er is één God

 

Les 4: Drie-eenheid

 

Les 5: Gods namen

 

Les 6: Gods eigenschappen

 

Les 7: Er is geen ander


Boekje 2

Les 1: Openbaring

 

Les 2: Bijbel

 • Canon
 • Hermeneutiek
 • Inspiratie
 • Eigenschappen
 • Inhoud

Les 3: Heilige doop

 • Sacrament
 • Kern
 • Instelling
 • Strijd
 • Formulier
 • Gelovig gebruiken

Les 4: Heilig avondmaal

 • Sacrament
 • Kern
 • Instelling
 • Strijd
 • Formulier
 • Gelovig gebruiken

Boekje 3

Les 1: Uw Verlosser

 

Les 2: God alleen

 

Les 3: Gods dienst

 

Les 4: Gods naam

 

Les 5: Gods dag


Boekje 4

Les 1: Gods orde

 

Les 2: Gods adem

 

Les 3: Gods trouw

 

Les 4: Gods bezit

 

Les 5: Gods waarheid

 

Les 6: God alleen


de muzikale omlijsting op deze site wordt gebruikt met toestemming van

Jan Mulder

DOWNLOAD APP ANDROID

DOWNLOAD APP IOS